Efektivní správa majetku pro podnikatele a firmy s cloudovou službou SW KLID.

Firma Sievert Consulting s.r.o. se specializuje na vývoj moderního softwaru pro facility management, který má za cíl pomáhat malým a středně velkým firmám se správou a údržbou jejich majetku. SW KLID vám během krátké chvíle zprostředkuje ucelený náhled na jednotlivé finanční a časové toky v rámci interních facility procesů.

Vlastníkem produktu je společnost EASY FM s.r.o.. Společnost Sievert Consulting s.r.o. nabízí produkt SW KLID jako autorizovaný partner a prodejce. 

Jsme tu pro Vás, jestliže potřebujete řešit následující:

 • 1
  Rychlá archivace elektronických dokumentů
 • 2
  Plánování a evidence procesů údržby a úklidových procesů
 • 3
  Automatické plánování a hlídání veškerých termínovaných a zákonných činností (revize, kontroly a jiné)
 • 4
  Kalkulaci předpokládaných nákladů v dlouhodobém horizontu
 • 5
  Řízení aktuálních potřeb prostřednictvím požadavkového systému
 • 6
  Pasportizaci a evidenci jednotlivých konstrukčních celků objektů
 • 7
  Jednoduché intuitivní ovládání a mnoho dalšího…

Moduly webového systému SW KLID

Údržba

Modul Údržba vám umožní zanést do systému SW KLID veškeré vaše údržbové procesy vč. možnosti k nim přiřadit zákonem povinné dokumenty. Tyto údržbové procesy jsou následně provázány s jednotlivými prvky v evidenci vašeho majetku.

Úklid

Modul Úklid vám umožní zanést do systému SW KLID veškeré vaše úklidové procesy. Tyto úklidové procesy jsou následně provázány s jednotlivými prvky v evidenci vašeho majetku.

Evidence majetku

Modul Evidence slouží k pasportizaci majetku. V systému SW KLID vytvoříte vlastní strukturu v režimu Areál / Objekt / Patro / Místnost / Prvek / Subprvek. K tomu budete mít k dispozici rozsáhlé datové sklady předpřipravených prvků a jejich kategorií.

Požadavkový systém

Hlášení poruch, problémů atd..pro potřeby operativního řešení všech typů požadavků. Nastavte si řešitele, mějte dokonalý přehled o řešení, díky informativním emailům. Příklad požadavků: oprava nábytku, nastavení přístupů, problémy s výpočetní technikou, poruchy aut nebo třeba jen vylité kafe.

Harmonogram

Modul Harmonogram vám přehledně zobrazí v kalendáři jednotlivé úklidové procesy a procesy údržby. Na procesy lze nahlížet v režimu měsíčního či denního pohledu. Zároveň máte neustále přehled nad aktuálním počtem splněných procesů.

Kalkulace

Hlídejte své náklady v dlouhodobém horizontu. Modul Kalkulace zprostředkuje srovnání mezi skutečnými náklady a plánovanými náklady pomocí grafu a přehledné tabulky nákladů. Modul obsahuje taktéž přehled zanesených Investic.

FAQ - nejčastější otázky

Proč SW KLID funguje?

Na vývoji se podíleli nejen lidé z IT sektoru ale i profesionálové v oblasti facility managementu. Na začátku bylo čerpáno z mnohaletých zkušeností získaných správou a údržbou jednoho z největších komplexů budov v ČR – Poslaneckou sněmovnou. SW KLID se orientuje v české legislativě a klade důraz na řešení známých problematik spojených s údržbou majetku a budov.

Pro koho je SW KLID vhodný?

SW KLID je určen především pro majitele společností a pro střední management v oblasti taktického řízení majetku. Cílem je optimalizace (snižování) nákladů na provoz a zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti řízení majetku. A konečně i pro operativní řízení výkonných pracovníků a procesů.

Proč jsme cenově dosputný?

SW KLID je ryze český produkt bez zahraničního kapitálu. Software je poskytovaný jako SaaS (Software jako služba) a to je to, co nám všem výrazně snižuje náklady na provoz, technické zázemí a tím pádem i konečnou cenu.

Jak vznikal SW KLID

V roce 2013 mě prvně kontaktoval Ondra s myšlenkou vyvinout softwaru pro správu a údržbu majetku. Ondru znám náhodou, skrze jeho dlouholetého kamaráda Romana, u kterého jsem realizoval implementaci Google Apps for Work (dále jen GAPPs). Na začátku bylo cílem řešit potřebu správy majetku právě u Romana. Největší snahou bylo primárně využít funkčnosti GAPPs dokumentů a důmyslného konceptu spreadsheetů (jinak řešeno tabulek). Brzy se však ukázalo, že množství záznamů nesmírně zpomaluje celé řešení. Jakýkoliv požadavek na filtraci dat znamenal obrnit se neskutečnou mírou trpělivosti.  

Rozhodli jsme se provést průzkum trhu a najít vhodnější produkt. Brzy vyšlo najevo, že dostupné a levné řešení neexistuje. Jakýkoliv jiné vhodný produkt obnášel počáteční investici ve výši stovek tisíců a další tisíce v podobě měsíčních plateb za podporu a aktualizace. Naštěstí Ondra a Roman za roky praxe nahromadili dostatečné množství podkladů a zkušeností. Především dostali velkou myšlenku - potencionální software vypustit i mimo firmu“.  Zatímco z mé strany, byla chuť se pustit do zajímavého IT projektu. Podali jsme si ruce a vrhli se nadšeně do vývoje vlastního řešení. Samozřejmě cesta ke vzniku SW KLID byla trnitá a plná překážek. Věřím, že díky všem peripetiím jsme se ponaučili a dnes vám s hrdostí přinášíme software, který naopak přináší KLID do vašeho podnikání.

Spravujte svůj majetek efektivně a budete mít KLID!

Jan ZítkoSievert Consulting, s.r.o. - IT projektový manažer
ZDARMA
FREE
Kč/měsíčně
Počet záznamů: 30
Počet požadavků: 10
Kapacita úložiště: 5 MB
Počet uživatelů: 1
Modulů: 7
Zákaznická podpora: ne
PLATINUM
980
Kč/měsíčně
Počet záznamů: 350
Počet požadavků: 350
Kapacita úložiště: 350 MB
Počet uživatelů: 2
Zákaznická podpora: ano
GOLD
4600
Kč/měsíčně
Počet záznamů: 2500
Počet požadavků: 2500
Kapacita úložiště: 2500 MB
Počet uživatelů: 15
Zákaznická podpora: ano
DIAMOND
5800
Kč/měsíčně
Počet záznamů: 3800
Počet požadavků: 3800
Kapacita úložiště: 3800 MB
Počet uživatelů: 25
Zákaznická podpora: ano

Výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Slovo na závěrem

Je třeba si vždy uvědomit, že softwarová aplikace poskytuje pouze informace, které do ní někdo vložil, a umí pouze ty procesy, které jí byly nadefinovány. Je tedy vhodné vždy zvážit její nasazení a využití tak, aby v konečném důsledku sloužila managementu a společnosti v dosahování potřebných výsledků.

I když je údržba stále vnímána jako nákladová položka, v případě, že je správně řízená, tak náklady bezesporu snižuje. Platí totiž, že pokud je o majetek průběžně a kvalitně postaráno, výrazně se snižuje riziko nečekaných a většinou nákladných poruch či havárií a odsunuje se v čase nutnost jeho obnovy. Vhodným pomocníkem se při údržbě stává softwarová aplikace pro facility management!

Sídlo společnosti Sievert Consulting s.r.o.

Sievert Consulting s.r.o.
P.Jilemnického  373/2
250 88 Čelákovice

IČ: 036 75 955
DIČ: CZ03675955, plátce DPH
Spisová značka: C 234970
vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 3810259309/0800

IBAN: CZ89 0800 0000 0038 1025 9309
SWIFT: GIBACZPX

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem.